Summer camp

Obchodní podmínky

For English version please scroll down.

Platba

Platba musí být provedena  nejpozději 7 dní po začátku kurzu. 

Způsob úhrady

Platbu je možné zaplatit bankovním převodem  na základě platebních podkladů zaslaných na email.

Storno 

Případná storna přijímáme písemně na email michaela@coderebels.cz. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 7 dní po zahájením kurzu. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, ale budeme se snažit o přesun na jiný termín pokud to bude kapacita dovolovat. V případě vystoupení z kurzu v průběhu semestru vám bude vrácena poměrná částka zpět formou voucheru.

Prázdniny a státní svátky

O tom, zda budou lekce v průběhu školních prázdnin a státních svátku probíhat budete dopředu informování. Předpoklad je ovšem takový, že lekce probíhat nebudou.


 

Terms and Conditions

Payment

Please pay the course fee within 7 days after the beginning of the course.

Payment terms

Course fee can be paid either by bank transfer – based on an invoice you will receive after the registration.

Cancellation policy

To cancel a course you already registered for, you must inform us via email michaela@coderebels.cz. You may cancel the course up to 7 days after the start of the course, without giving any reason, and you are entitled to a full refund of the price paid. After this period, we cannot guarantee a full refund, but we will try to find some other solution like a transfer to another course.  In case of a cancellation during that course, we will refund you the remaining course fee.

School holidays and public holidays

You will be informed in advance whether the lessons will take place during the school holidays and public holidays. However, the assumption is that the lessons will not take place.