CODE Rebels

Kurzy programování pro děti

Přibližujeme dětem svět moderních technologií

Kurzy programování pro děti

Co se s námi dětí naučí.....

Děti se v našich kurzech naučí matematické pojmy a operace: osu x,y, procenta, záporné hodnoty, úhly, zákon lomu světla, vektorové zobrazení a bitmapové zobrazení a mnoho dalšího. 

Jak probíhají lekce.....

Interaktivní a hravou formou s lektorem. V malé skupince 5-9 dětí. V online prostředí přes platformu jitsi anebo se potkáváme osobně na spolupracujících školách v Praze a okolí.

Musí znát základy programování?

V naší  nabídce naleznete kurzy programování pro začátečníky i pokročilé. To znamená, že pokud Vaše dítě s programováním nemá vůbec žádné zkušenosti, je to úplně v pořádku. Od toho jsme zde. Abychom Vaše dítě programování naučili. Pokud Vaše dítě již programovat umí, zavolejte mi a spolu najdeme ten nejvhodnější kurz, ve kterém své znalosti bude nadále upevňovat a rozšiřovat. 

Jaké vybavení potřebuje na online hodinu?

K lekci není potřeba nic víc než  počítač, nebo notebook a dobré připojení k internetu. Pokud je to možné, dejte dětem k lekci sluchátka, ale není to nutností. 

Pro koho jsou naše kurzy?

Naše kurzy programování jsou určeny dětem od 1.třídy základní školy (6 roků) až po náctileté. 

Dejme dětem možnost stát se aktivním uživatelem moderních technologií namísto otrokem digitální doby.

S námi děti získají hlubší povědomí, přehled a znalosti v oblasti technologií. Naučí se pracovat v prostředí grafických a textových programovacích jazyků. A budou o krok napřed před ostatními. 

Kurzy programování

Kroužky a kurzy vedeme v online prostředí anebo offline na vybraných školách v Praze a okolí. Dětem předáváme základy programování v grafickém prostředí Scratch. Pro nejmenší je nachystaný speciální kurz Malý programátor JUNIOR, od 8 let nabízíme Programování her ve Scratchi a starší děti se mohou těšit na nabídku programování v Pythonu nebo JavaScriptu.

IT workshopy

Pro děti, které by si rády nejdříve vyzkoušely, zda je bude programování bavit nabízíme půldenní workshopy. Speciálně nabízíme i kroužky robotiky a 3D tisku ve spolupráci s PrůšaLabem.

V případě zájmu umíme vytvořit workshop na míru.

Summer Camp

Letní příměstský tábor plný programování a sportu. Tábor je vhodný pro děti od 6 let. S námi se výborně pobaví děti až do 15 let :)

Kurzy Online

Moderní technologie nám umožňují výuku přenést i do virtuálního prostoru. Lekce probíhají živě a interaktivně, v malých skupinkách pod vedením lektora, který vysvětluje látku a děti současně tvoří. Využíváme platformu jitsi.

K online lekcím potřebujete: notebook nebo PC, připojení k internetu, ideálně sluchátka a fungující mikrofon.

Rebelové se v našich kurzech učí překonávat překážky, řešit problémy a budují si schopnost spolupráce a sebedůvěry.