May 06, 2018

Závěrečná zpráva z výzkumu "Hodnotové orientace dětí ve věku 6 - 15 let"

Výzkum agentury Meridian z roku 2011. Šetření bylo rozděleno na pět tematických okruhů: 1. rodina, 2. škola, 3. volný čas, který se ovšem dělí na další podoblasti: volný čas trávený individuálně, s rodiči, kamarády a volný čas trávený organizovaně v instituci pro zájmové či neformální vzdělávání (instituce poskytující volnočasové aktivity), a 4. média, přičemž tyto fenomény, jež patří mezi základní socializační činitele, ve výzkumu nazýváme tzv. „klíčovými hráči“ v životě dětí. Pátá část výzkumu je věnována hodnotám a životním postojům dětí

June 07, 2018

Průzkum žačky 7. třídy na téma "Kyberšikana"

Amálka Jágrova, studentka 2.stupně ZŠ vypracovala projekt na téma Kyberšikana. Přečtěte si výsledky jejího dotazníku, do kterého zahrnula 77 dětí ve věkové kategorii 8 - 14 let.

Please reload

724 138 334

CODE rebels

coderebels_4kids