ČASTÉ OTÁZKY

1. Moje dítě nemá vůbec žádné zkušenosti s programováním. Může se do kurzu přihlásit?

Zkušenosti v kurzech pro začátečníky nejsou žádné potřeba. Vůbec nemusíte mít žádné obavy. Počítáme s tím, že děti nové znalosti získají právě v našich kurzech. 😊

2. Jaká je výhoda kurzu online / offline?

Každá forma výuky má své pozitiva a negativa.

ONLINE výuka nabízí možnost připojit se na hodinu z bezpečí domova bez nutnosti někam docházet, v domluvený čas.

OFFLINE výuka nabízí přímý kontakt s lektorem a taktéž se svými "novými" spolužáky.

Některé děti jsou v online prostředí velice komfortní. Potkávají se s kamarády například v případě hraní počítačových her a neznamená to, že je to špatně. Vytváří a domlouvají se spolu na strategii hry a musí se naučit verbálně lépe vyjadřovat a nespoléhat na výrazy obličeje.

V prezenční výuce se bude cítit lépe dítě, které má rádo sociální kontakt.

Pro naše děti jsou obě formy přijatelné. 

3. Kolik je za zmíněnou cenu v kurzu lekcí a jak dlouho trvá jedna lekce?

Každý kurz obsahuje 16 lekcí, které kopírují školní pololetí.

První pololetí začíná první týden v říjnu a končíme v lednu. Druhé pololetí začíná v únoru a končí koncem května/začátkem června.

Délka lekce se liší dle kurzu a věku dětí. Kurz pro děti 1.,2. třídy má délku 40 minut.

60 minut mají kurzy Programování her v grafickém jazyce Scratch a 3D modelování.

90 minut mají lekce v kurzech pro nejstarší děti - Programován her v Pythonu a Vývoj webových aplikací.

V případě nemožnosti se lekce zúčastnit, můžeme využít náhradu? Jak?

V případě, že se nemůžete lekce zúčastnit bude vám nabídnutá alternativa jiného dne a času jako náhrada anebo vám zpřístupníme nahrávku zmeškané lekce.

Pro zpřístupnění nahrávky dané lekce je třeba omluvit dítě před absencí, abychom lekci mohli nahrát..

Jak často jsou lekce?

Lekce probíhají 1x týdně v pravidelný čas a den.

Kolik dětí je na online kurzu?

V online hodinách máme 4-8 dětí. Průměr je 6 dětí.

Jakým způsobem probíhá online výuka?

7-14 dní před začátkem kurzu obdržíte email s veškerými informacemi, jak se na hodinu přihlásit. Tento email obsahuje link na online hodinu v platformě jitsi. Tato platforma nám umožňuje sdílet obrazovku všem účastníkům dané lekce najednou, to znamená, že lektor vždy vidí, co naši rebelové dělají a může je správně vést.

Jak výkonný potřebujeme počítač?

Není potřeba vůbec žádný extra výkon zařízení. Je potřeba dobré připojení k internetu, možnost se navzájem vidět (kamera součástí PC nebo notebooku) a především se dobře slyšet (ideálně sluchátka).

Je dostačující tablet?

Tablet není ideální nástroj k výuce programování. Doporučujeme stolní počítač anebo notebook.

Doporučujeme použití myši k výuce programovacího jazyku Scratch a 3D modelování v TinkerCADu.

Jaké má lektor zkušenosti?

Naši lektoři mají již hotové vzdělání v oblasti informační technologie anebo jsou ještě studenty vysokých škol s technickým zaměřením - ČVUT nebo Matfyz.

Naši lektoři prochází lektorským výcvikem.

Našim cílem je, aby byla výuka energetická, interaktivní, aby lektor uměl správně předat učenou látku, ověřoval si, zda děti učivu rozumí a především, aby děti naše kurzy bavily.