Dejme dětem možnost stát se aktivním uživatelem moderních technologií namísto otrokem digitální doby.

NABÍDKA KURZŮ PRO DĚTI

NABÍDKA KURZŮ DLE NÁZVU

Kategorie

Obsah kurzů

Malý programátor JUNIOR 

30 -40 minutový kurz pro děti navštěvující 1. a 2. třídu základní školy. Učíme děti jak vypadá, funguje a z čeho se skládá počítač. Co to je operační systém a kdo to je programátor a hacker.

Předáváme dětem základy grafického jazyka Scratch, ve kterém začínají programovat.

Programování her ve SCRATCHI

60 minutový kurz pro začátečníky od 8 let. Grafický programovací jazyk, na kterém se děti učí komunikovat s počítačem a zadávat mu příkazy tak, aby dělal to, co po něm chceme.

Během našich lekcí si děti osvojují základy matematiky, fyziky, informatiky a designu. Programují v grafickém jazyce Scratch a hravou formou vytvářejí animace a počítačové hry.

3D modelování

Kurz je určen pro starší děti od 11 let. TinkerCAD je program, se kterým modelujeme předměty v 3D prostoru.

Doména 3D modelování je aplikována do široké škály oblastí od medicíny před kreativní odvětví. Znalost 3D modelování je pro budoucí vzdělávání dětí velké plus.

Vývoj webových aplikací

Pokud tě baví hry a aplikace a nebojíš se ponořit se do textového programování, přidej se k nám do 90 minutového kroužku Vývoj webových aplikací. S námi se naučíš základy HTML, CSS a JavaScriptu. Naučíme tě i designovat aplikace v Adobe XD. Během kroužku si vytvoříš dvě webové aplikace, které poběží online a budou je moci používat i tví kamarádi.


Vývoj her v Pythonu

Python je prvním z nejžádanějších programovacích jazyků. Je to programovací jazyk moderních technologií. Díky Pythonu mám Umělou inteligenci a robotiku a můžeme snadno pracovat s velkou spoustou dat.

V 90 minutovém kurzu tě provedeme jeho základy, které jsou společné pro většinu programovacích jazyků. Vše zakončíme naprogramováním si svojí vlastní hry.