Dejme dětem možnost stát se aktivním uživatelem moderních technologií namísto otrokem digitální doby.

NABÍDKA KURZŮ PRO DĚTI

OFFLINE

OFFLINE KURZY - VÝUKA NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH (Praha a okolí) 

 JUNIOR | SCRATCH | 3D MODELOVÁNÍ | JAVASCRIPT | PYTHON

Kategorie